Page 7 - Magazine Tegelen april 2021
P. 7

janauparrili 2021

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1.	 Minder leegstand, meer investeringen en een sterke lokale economie
Een centrum ontleent haar identiteit steeds minder aan het aanbod. Het aanbod is
een basisfunctie, net als dat het schoon, heel en veilig moet zijn. Er is meer nodig om
bezoekers aan te trekken en meer te laten besteden. Onderzoek van de Retailagenda
(2020) wijst uit dat aanpak van de openbare ruimte het meest efficiënt is om leegstand
aan te pakken en bestedingen te laten toenemen.

2.	 Een openbare ruimte die eenheid uitstraalt en herkenbaar is
Niets is zo storend als een openbare ruimte die rommelig is, die moeilijk te ‘lezen’
is, die vol staat met obstakels en waar het materiaalgebruik geen eenheid kent. Een
goede openbare ruimte kent een logische opbouw. Met materialen die samen een
eenheid vormen, met logische zichtlijnen en een openbare ruimte die functioneel is.
.
3.	 Een openbare ruimte die wordt doorverteld en herinneringen oproept
Ieder zelfrespecterend centrum vertelt haar bezoekers tegenwoordig een uniek
verhaal. De openbare ruimte is als een boek, opgebouwd uit verschillende
hoofdstukken. Iedere plek verbeeldt een onderdeel van de grotere verhaallijn. Cruciaal
is dat bezoekers het verhaal van Tegelen herkennen en het positieve emoties oproept,
waar bezoekers na hun verblijf nog eens aan terugdenken.

4.	 Een openbare ruimte die in staat is delen in het centrum te verbinden
In de meest letterlijke zin van het woord heeft de openbare ruimte in ieder centrum
de functie om bezoekers van plek naar plek te ‘brengen’. De openbare ruimte is het
verbindende element tussen straten en pleinen. Met logische verbindingen wordt de
verblijfsduur van de bezoeker verlengd.

Maar wat zijn dan de ingrediënten die we in Tegelen in de openbare ruimte
kunnen inzetten? Hierover leest u meer op de volgende pagina’s.

centrum tegelen januari 2021  p07
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12