Page 6 - Magazine Tegelen april 2021
P. 6

CENTRUM TEGELEN
   ALS ‘PLACE TO BE’

           ‘A good city center is like a good party, people don’t want to leave early’, aldus
           wereldwijd bekend architect Jan Gehl. De openbare ruimte dient hierbij als
           ‘huiskamer’ of ook wel de ‘verbindende magneet’ genoemd, die plekken en
           mensen met elkaar in verbinding brengt.

           Wereldwijd – zeker ook in Nederland – komt er steeds meer belangstelling voor het
           transformeren van openbare ruimte tot ‘place to be’. In vakjargon wordt dit ook
           wel ‘placemaking’ genoemd. Plekken met een verhaal creëren namelijk emoties en
           herinneringen.

           De kern van placemaking is dat gebruikers (zoals bewoners en ondernemers)
           betrokken worden bij de (her)inrichting van de openbare ruimte. Mensen zijn
           hierbij dus het startpunt van het (her)inrichten van de openbare ruimte. Door
           plekken te creëren die in staat zijn te verbinden, met een lokaal verhaal en met
           hoge kwaliteitseisen zal de waardering voor het centrum toenemen en wordt het
           economisch functioneren versterkt.

           Er zijn ook in Tegelen volop mogelijkheden aanwezig om middels placemaking het
           centrum te versterken. En dat is noodzakelijker dan ooit tevoren. De leegstand in
           Tegelen is de afgelopen jaren fors toegenomen en daarbij is ook de verblijfsduur
           afgenomen. De economische prestatie staat onder druk. Wat willen we met
           placemaking bereiken:

p06 visie openbare ruimte
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11