Page 14 - Magazine Tegelen april 2021
P. 14

EEN PARTICIPATIE-TRAJECT
     WAAR JE ‘U’ TEGEN ZEGT!

           De voorstellen in dit magazine zijn tot stand gekomen na intensief onderzoek
           en een breed interactief proces.

           De directe aanleidingen voor het onderzoek zijn bekend. Centrumgebieden door heel
           Nederland veranderen door trends in hoog tempo. Bezoekers hebben andere eisen
           dan pakweg 10 jaar terug en dit resulteert dan ook in ander aankoopgedrag. De
           functie van een centrum verandert van een winkelcentrum gericht op producten naar
           een verblijfsgebied gericht op ontmoeten.

           In het najaar van 2019 hebben de bureaus RuimteVerhaal en StadsKracht de kansen
           in beeld gebracht voor de herwaardering van Centrum Tegelen. Enkele voorbeelden
           zijn: het voormalige Raadhuis beter verbinden met het centrum en het aantrekkelijker
           maken van de Kerkstraat. In samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren, de
           Gemeente Venlo en andere betrokkenen zijn kansen in beeld gebracht.

           In 2020 is een vervolg gegeven aan dat onderzoek. In gesprekken met een groot aantal
           stakeholders zijn de lokale verhalen geInventariseerd en vertaald naar mogelijkheden
           voor het centrum – en meer – specifiek de openbare ruimte.

           De verhalen en eerste concept plannen zijn tijdens een workshop getoetst
           op ambtelijke haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Zodat in dit magazine geen
           ‘luchtkastelen’ worden gepresenteerd, maar uitvoerbare plannen. Met als belangrijke
           kanttekening dat deze plannen natuurlijk niet binnen één jaar gerealiseerd zullen
           worden. We richten ons op een periode van circa 10 jaar, waarin we stap voor stap
           willen toewerken naar het in dit magazine gepresenteerde eindbeeld.

p014 visie openbare ruimte
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19