Page 11 - Magazine Tegelen april 2021
P. 11

janauparrili 2021

We spreken met Erwin Boom,
wethouder Gemeente Venlo

Wat gaat de herontwikkeling van het Martinushof met twee supermarkten
betekenen voor het centrum van Tegelen?
Wij verwachten dat deze herontwikkeling een impuls geeft aan het centrum van
Tegelen. Door de combinatie van een reguliere supermarkt (Jan Linders) en een
discount supermarkt (Aldi) wordt het aanbod in het Tegelse centrum aanzienlijk
versterkt. Nu is ook uit het recent uitgevoerde koopstromenonderzoek gebleken dat
dat er veel kopers naar Duitsland vloeien. De combinatie van beide formules (reguliere
supermarkt en discounter), moet er mede voor zorgen dat deze mensen voortaan de
keuze maken om juist in Tegelen centrum de inkopen te doen.

Wat is de functie van de openbare ruimte voor een centrum?
De openbare ruimte vormt de verbinding tussen de verschillende functies in een
centrum. Het dient een aantrekkelijke plek te zijn die mensen uitnodigt om er te
verblijven, maar ook een plek waar mensen zich veilig en op hun gemak voelen. Het
centrum van Tegelen is vooral gericht op functional shopping, de openbare ruimte
moet hierin ondersteunen door aantrekkelijk ingericht te zijn waardoor mensen erg
graag (terug)komen.

Hoe kijkt u aan tegen het zichtbaar maken van de ‘Tegelse identiteit’
in het centrum?
De gemeente Venlo maakt zich de laatste jaren extra sterk om de historie en ook het
zogenaamde ‘erfgoud’ meer naar de inwoners, maar juist ook de bezoekers, uit te
willen dragen. Het zichtbaar maken van de historische elementen die Tegelen rijk is,
zal bijdragen aan het uitdragen van de eigen identiteit, waardoor mensen minder snel
genegen zijn om elders hun boodschappen te doen. Daarnaast kan het ook een reden
zijn, om langer te ‘verblijven’, of om juist vanwege die historische elementen een
bezoek te brengen en een lekker hapje of drankje in het Tegelse centrum te doen.

Wat kan de rol van de gemeente Venlo zijn?
Bij het werken aan de eigen identiteit kan de gemeente vooral de verbindende
schakel zijn tussen de verschillende partijen en belanghebbenden. Daarnaast kan
de gemeente, binnen de beschikbare middelen en samen met andere partners, een
bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van deze eigen identiteit. Naast enkel
die mogelijke financiële rol, kan de gemeente ook kennis en kunde delen om deze
identiteit op de juiste manier in samenspraak toe te passen.

centrum tegelen januari 2021  p011
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16